ДОБРЕ ДОШЛИ В

ОБУЧИТЕЛНАТА

ПЛАТФОРМА

НА ПРОЕКТ SAGA

Изтеглете материалите на програмата за обучение SAGA в pdf формат!

Цел на обучителна програма SAGA

Целта на учебната програма SAGA е да предложи качествена програма за обучение, съобразена с нуждите на възрастните в селските райони, които представляват така наречената „Празна Европа“, като им позволи да придобият умения и компетенции за създаване на (съвместно) социално предприятие.

Какво ще научите:

Теоретични и практически знания

 • Идентифициране на възможности за развитие на лична, професионална или социална бизнес дейност. Например в бизнес идеи, икономика, финанси, данъчно облагане, законодателство, маркетинг, организационен мениджмънт, проекти, психология, социални нужди, социология и др.

Умения и ноу-хау, какви умения има даден човек и как да го демонстрира

 • Организационни умения
 • Управление на проекти
 • Работа със заинтересовани страни
 • Идентифициране на силни страни и слабости
 • Проактивност
 • Справяне с рискове

Отношение и поведение

 • Отворени за инициатива
 • Отворени за иновации
 • Отворени за промяна
 • Отворени за предприемачество

Всеобхватни качества и способности, елемент, който улеснява придобиването на други компетенции

 • Да се учи, да правиш добро, да отговаряш на социалните нужди, да споделяш, да бъдеш страстен към решаването на общностни проблеми, да предлагаш инструменти на членовете на общността, да участваш в създаването на справедлив свят

Прегледайте и официалният уебсайт на проект SAGA

Научете повече за нашите цели, постижения и партньорства

Следвайте ни във Facebook!

logosbeneficaireserasmusright
saga_logo

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.