Въведение

Целта на учебната програма SAGA е да предложи качествена програма за обучение, съобразена с нуждите на възрастните в селските райони, които представляват така наречената „Празна Европа“, като им позволи да придобият умения и компетенции за създаване на (съвместно) социално предприятие.

Целевата група на SAGA са тези, които живеят в селски райони, считани за „празна Европа“, с проблеми като безработица. Важна част от пряката целева група са лицата, които принадлежат към групи в неравностойно положение (било то социално, икономическо или географско неравностойно положение).

Проектът ще предостави 3 интелектуални продукта:

Дейностите, заложени в резултат:

Подходът и учебната програма на SAGA могат да послужат като основа за останалата част от проекта, тъй като са разработили цялостния подход на обучение, учебни цели, умения и матрица на компетенциите, учебна програма и методи за оценяване, базирани на анализ, основан на доказателства и изследвания, свързани с основни умения и компетенции. По време на изследването анализирахме контекста на проекта и сканирахме за подходящи примери за социални предприятия в гастрономическия и кулинарен сектор и начертахме обучителния пейзаж.

Подходът SAGA, матрицата на компетенциите, учебната програма и методът за оценяване могат да бъдат пренесени във всяка друга среда за обучение или образование, в която идентифицираните теми и необходимостта от (съвместно) социално предприемачество са очевидни. Той може да бъде пренесен в по-формални образователни среди, където съответните теми са актуални, например уменията за съвместно създаване, съвместно споделяне и сътрудничество могат да бъдат предложени като част от образованието и обучението на бъдещи служители или предприемачи в целевите сектори, например хотелиерство, гастрономия, производство на храни, туризъм и др. Това може да се случи както на ниво професионално образование и обучение, така и на ниво висше образование.