МОДУЛ 1 – Вдъхновение за социално предприемачество

Обучителна цел на модула:
Този модул предоставя инструменти за получаване на вдъхновение за създаване на социално предприятие. Освен всичко друго, навлиза по-дълбоко в разпознаването на възможности и подпомагането на разработването на една идея.

Съдържание:
– Идентифициране на възможности
– Анализ на пазара
– Социални нужди

Обучителни резултати:
Научете как да правите пазарен анализ и да идентифицирате възможности за развитие на лична, професионална или социална бизнес дейност.

Раздел 1 - Какво е социално предприятие и какво означава създаването на такова?

1
Unit 1 - Details
2
Практически казус
3
Lesson - What is a social enterprise?
4
Lesson - 6 Principles of Social Business
5
Lesson - What is a difference between these three?
6
Lesson - How to Start a Social Enterprise?
7
Tips & Tricks
8
Важни понятия/дефиниции
9
Въпроси за саморефлексия
10
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
11
Препратки

Раздел 2 - Идентифициране на възможности в Празна Европа, свързани с гастрономията, кулинарното наследство и храната

1
Unit 2 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 3 – Идеен процес за продукта и услугата, свързани с гастрономията, кулинарното наследство и храната

1
Unit 3 - Details
2
Практически казус
3
Lesson - What does ideation mean
4
Lesson - The ideation process
5
Lesson - Creativity techniques
6
Lesson - Ideating your own product/service
7
Lesson - Ideating & Co-creating your idea with others
8
Tips & Tricks
9
Важни понятия/дефиниции
10
Въпроси за саморефлексия
11
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
12
Препратки

Раздел 4 - Пазарен анализ

1
Unit 4 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки