МОДУЛ 2 – Дефиниране на вашия социален бизнес

Обучителна цел на модула:

В този модул идеята се превръща в бизнес модел, базиран на модела на бизнес канавата. Това включва ключови партньори, дейности, ресурси, предложения за стойност, взаимоотношения с клиенти, клиентски сегменти, структура на разходите и потоци от приходи.

Съдържание:

  • Канава на бизнес модел
  • Финанси
  • Законодателство
  • Маркетинг

Обучителни резултати:

Научете как се създава бизнес модел, както и други подобни теми, като например маркетинг.