МОДУЛ 2 – Дефиниране на вашия социален бизнес

Обучителна цел на модула:

В този модул идеята се превръща в бизнес модел, базиран на модела на бизнес канавата. Това включва ключови партньори, дейности, ресурси, предложения за стойност, взаимоотношения с клиенти, клиентски сегменти, структура на разходите и потоци от приходи.

Съдържание:

  • Канава на бизнес модел
  • Финанси
  • Законодателство
  • Маркетинг

Обучителни резултати:

Научете как се създава бизнес модел, както и други подобни теми, като например маркетинг.

Раздел 1 – Канава на бизнес модел за социални предприятия

1
Unit 1 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 2 – Финанси и набиране на средства

1
Unit 2 - Details
2
Практически казус
3
Lesson - introduction
4
Lesson - Expenses: Types of Costs
5
Lesson - Break-even Analysis
6
Lesson - Profit and Loss Account
7
Lesson - Cashflow Forecast
8
Lesson - Finance and Stakeholders
9
Tips & Tricks
10
Важни понятия/дефиниции
11
Въпроси за саморефлексия
12
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
13
Препратки

Unit 3 - Legislation

1
Изберете един от следните варианти:

Раздел 4 – Маркетинг за социални предприятия в областта на гастрономията, кулинарното наследство и храните

1
Unit 4 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки