MODULE 4 - Social Competencies

В този модул, Социални компетенции, се поставя акцент върху съвместното сътрудничество, социалните проблеми и лидерството.
Instructor
SAGA Learning
87 students enrolled
0
0 reviews
  • Описание
  • Обучителен курс
austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash

Обучителна цел на модула:

В този модул, Социални компетенции, се поставя акцент върху съвместното сътрудничество, социалните проблеми и лидерството.

Съдържание:

  • Съвместно създаване
  • Лидерство
  • Самоувереност
  • Социални проблеми
  • Отдаденост
  • Отворени за инициатива
  • Отворени за промяна

Обучителни резултати:

Научете повече за поведението и отношението.