МОДУЛ 4 – Социални компетенции

Обучителна цел на модула:

В този модул, Социални компетенции, се поставя акцент върху съвместното сътрудничество, социалните проблеми и лидерството.

Съдържание:

  • Съвместно създаване
  • Лидерство
  • Самоувереност
  • Социални проблеми
  • Отдаденост
  • Отворени за инициатива
  • Отворени за промяна

Обучителни резултати:

Научете повече за поведението и отношението.

Раздел 1 - Съвместно творчество, съвместен дизайн и съвместна работа

1
Unit 1 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 2 - Лидерство в социалните предприятия

1
Unit 2 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 3 - Самоувереността, крайъгълният камък на предприемачеството

1
Unit 3 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 4 - Постигнете промяна като социален предприемач

1
Unit 4 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки