Bevezetés

A SAGA projekt egy tanulási programot kínál, amely a vidéki, az ún. “üres Európában” élő felnőtt lakosság igényeire lett szabva. A minőségi képzés keretein belül olyan készségekre és kompetenciákra tehetnek szert, amikkel képesek lesznek egy (együttműködésen alapuló) társadalmi vállalkozás elindítására.

A SAGA célcsoportja az ún. "üres Európa" vidéki területeken élő csoportok, amelyek olyan sürgető kérdésekkel foglalkoznak, mint a munkanélküliség, valamint a gazdasági és társadalmi revitalizáció. A közvetlen célcsoport fontos részét képezik a hátrányos helyzetű (legyen szó társadalmi, gazdasági vagy földrajzi hátrányos helyzetű) csoportokhoz tartozó személyek.

A projekt 3 Szellemi terméket fog fejleszteni:

Az 1. szellemi termékhez vezető tevékenységek:

A SAGA „Learning Approach and Curriculum”, azaz a „Tanulási Módszertan és Tantervet” dokumentum a projekt alapja, mely tartalmazza az általános tanulási-tanítási módszertant, a program célkitűzéseit, a fejlesztendő készségeket és kompetenciamátrixot, a tantervet, illetve az értékelési módszereket. Mindezeket egy kutatásra alapoztuk, amely során elemeztük a projektkörnyezetet, átvizsgáltuk a résztvevő országokban működő a társadalmi vállalkozásokat, főként az élelmiszeripar, gasztronómia és kulináris területen működőket, feltérképeztük a képzési igényeiket.

A SAGA megközelítés, a kompetenciamátrix, a tanterv és az értékelési módszer átvihető bármely más képzési vagy oktatási környezetbe, ahol az azonosított témák és az (együttműködő) társadalmi vállalkozás szükségessége nyilvánvaló. Átvihető formálisabb oktatási környezetbe, ahol az érintett témák relevánsak, például a társalkotás, a közös megosztás és az együttműködési készségek a célzott ágazatok, például a vendéglátás, a gasztronómia, az élelmiszertermelés, a turizmus stb. leendő alkalmazottainak vagy vállalkozóinak oktatásának és képzésének részeként kínálhatók. Ez történhet mind a szakképzés, mind a felsőoktatás szintjén.