4. MODUL

1. TANEGYSÉG

Cáceres para Comerselo

A Cáceres para Comérselo egy 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató szervezet, amely szövetkezetként működik és 6-10 éves tapasztalattal rendelkezik a következő ágazatokban: mezőgazdaság, erdészet és halászat, agrár-élelmiszeripar és turizmus, gasztronómia, élelmiszer-kiskereskedelem és konyhaművészet, szórakoztatás és alkotás. Így a vállalat regionális szinten (azaz Extremadurában) széles körű szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek, amelyek közül a következőket említhetjük:

  • Étkeztetési szolgáltatások
  • Élelmiszerek
  • Élelmiszer-szolgáltatások
  • Kulináris termékek
  • Kulináris szolgáltatások
  • Szabadidős szolgáltatások

Az ACTYVA Szövetkezet egy olyan kezdeményezés, amely a termelő, alternatív és szolidáris gazdasági projektek, valamint az ezek közötti és a közvetlen környezetükkel való kapcsolatok létrehozásának elősegítése érdekében jött létre, továbbá célja, hogy helyi szinten újraindítsa a gazdasági folyamatokat Extremadurában. A Cáceres para Comérselo az Extremadurai ACTYVA szövetkezet élelmiszer-ellátási projektje. A termékek közvetlenül a Cácereshez lehető legközelebb élő termelőktől, feldolgozóktól származnak, egyes kivételektől eltekintve, mint például a teljes nádcukor. Olyan szereplők részei a hálózatnak, akik több évnyi tapasztalattal rendelkeznek terményeink előállításában, annak kezelése, forgalmazása és a fogyasztókhoz való közvetlen eljuttatása során körültekintően járnak el és úgy döntöttek, hogy portfóliójukat egyetlen közös kínálatba csoportosítják, valamint a többi közös feladat elvégzésében hatékonyan részt vesznek, miközben ugyanazt az egységes filozófiát tartják szem előtt.

A szervezet a termékek és szolgáltatások közös tervezését és közös létrehozását és/vagy értékesítését rendszeresen végzi más szervezetekkel, többek között más szociális vállalkozásokkal vagy társadalmi szervezetekkel, helyi/regionális szintű hatóságokkal, mezőgazdasági termelőkkel és élelmiszertermelőkkel, valamint a vendéglátóiparban működő vállalatokkal vagy szervezetekkel, nem kormányzati szervezetekkel, oktatási szervezetekkel. A fent említett hálózatban kialakított szakmai kapcsolatok és kölcsönhatások az ACTYVA tagjainak fórumokon való részvétele, más partnerekkel való hivatalos találkozók, hálózati rendezvények, illetve a kifejezetten az együttműködés és az innováció érdekében szervezett műhelymunkákon való részvétel révén valósulnak meg.

A Cáceres para Comérselo-val folytatott beszélgetés során a vezető kiemelte, hogy az egyik fő kihívás, amellyel szembesültek az volt, hogy a különböző ACTYVA-projektekhez kapcsolódó munkatársak elkötelezettsége nem 100%-os és ez megnehezíti számukra az együttműködést a kapcsolódó érdekelt felekkel. Ugyanakkor a tevékenységük sikere szempontjából elengedhetetlen az, hogy a rendelkezésre álló erőforrások mellett közösségi tagoktól, külső partnerektől, stb. is segítséget kapjanak.

A vállalkozási folyamat közös megvalósításából származó előnyök fontos hajtóerejét adják ennek a kezdeményezésnek. Az alapító elmondása szerint a kollégákkal/barátokkal folytatott információ-és tapasztalatcserének (coaching stb.) köszönhetően szerezte meg az üzleti vezetéssel, a közös alkotással és közös munkával kapcsolatos ismereteit. Rámutat arra, hogy szükség lenne üzletemberek és vállalkozók - társadalmi vagy egyéb - képzésére olyan területeken, mint például a teljes értékláncot figyelembe vevő, átfogó együttműködési projektek belső irányítása. Ezért egyetért azzal, hogy a támogató közösség alapvető fontosságú a szociális vállalkozások fenntarthatósága szempontjából, mivel azok nem tudnak önállóan és a közösségüktől elszigetelten működni.

2. TANEGYSÉG

A megfelelő vezetés a társadalmi vállalkozások sikeres működéséhez is kulcsfontosságú tényező. A változások menedzselése, a vállalkozás által képviselt értékek közvetítése, a célok kitűzése és az emberek motiválása a célok elérése érdekében, ezek mind-mind szükséges vezetői alapkészségek. A szociális vállalkozásokban kiemelten fontos a vezető etika, a feddhetetlenség és a szakértelem, csakúgy, mint az empátia vagy a “szenvedély”. Az empátia és a szervezet küldetése iránti szenvedély talán azok a tulajdonságok, amelyek leginkább megkülönböztetik a társadalmi vállalkozások vezetőit más vállalati vagy politikai vezetőktől.

Az alábbi esettanulmány is a fenti vezetői attitűd kulcsfontosságát emeli ki. Az erdélyi Szász család a falusi turizmus területén tevékenykedik. Még 2002-ben vásároltak egy földet, amelyen egy a hagyományok szerint megépült ház és egy pajta állt. Azóta a család több ilyen régi házat is megvásárolt a Ghimes völgyben, melyeket eredeti formájukban (hagyományőrző módon) építettek újjá. Így sikerült megteremteniük egy egész skanzent. Küldetésük révén – mely az épített örökség megőrzése-, jó kapcsolatokat tudtak kiépíteni a helyiekkel, és ez megalapozta a további hosszú távú együttműködéseket.

A skanzen szállást, étkezést és különböző programokat kínál a látogatóknak, akiknek lehetőségük nyílik arra, hogy a hagyományos környezetben, a hagyományos gasztronómián keresztül megtapasztalják a múltat. A Szász család vállalkozása elsősorban a helyi gazdaság támogatására, a helyi emberek foglalkoztatására, a helyi erőforrások felhasználására, a helyi beszállítókra épül. Ezen túlmenően szisztematikusan és tudatosan vonják be mind a helyi közösséget, mind az idelátogató vendégeket a programokba és az eseményekbe, melyek lehetőséget kínálnak a jövőbeni együttműködésre és kapcsolatépítésre is. A vállalkozás ténylegesen segíti a helyi embereket a magasabb életszínvonal, a jobb minőségű élet elérésében. A család törekszik arra, hogy folyamatosan új perspektívákat biztosítson a munkatársak számára.

Mitől jó vezetők tehát a Szász család tagjai? Példaként álljon itt a vezetés néhány kiemelkedő jellemzője: Elkötelezettek a küldetésük és jövőképük megvalósításban, amely a helyi kulturális értékek és a hagyományok megőrzésére fókuszál, miközben folyamatos megélhetési lehetőségeket biztosítanak a helyi közösség tagjai számára. Értékrendüket és életszemléletüket -fenntartható családi turisztikai vállalkozás- támogatja a jó együttműködési készségük, lojalitásuk a közösség iránt, rugalmasságuk, kitartásuk és kreativitásuk - ami álmaikat elindította- és nem utolsósorban bátorságuk, ami a motivációjukat táplálta. Ezek a vezetéshez szükséges attitűdök és készségek a gyakorlatban fejleszthetőek.

3. TANEGYSÉG

Bármely vállalkozó, függetlenül attól, hogy melyik országból származik, sem tudott volna önbizalom nélkül vállalkozásba kezdeni és sikeres lenni. Ugyanez igaz a szociális vállalkozások esetében is, éppen ezért a SAGA projekt esettanulmányai közül nehéz kiválasztani egyet, amely jobban szemlélteti az önbizalom fontosságát, mint a bármely másik.

A Zsigmond Malom Panzió esete eltér a többi, Romániában összegyűjtött esettől, mivel mindkét tulajdonosnak volt egyetemi diplomája, ami kényelmes megélhetést biztosíthatott volna számukra. A férj testnevelő tanár, a feleség gyógyszerész, és mindkét szakma elég jól fizetett az országban. A tulajdonos még azelőtt kipróbálta magát idegenvezetőként, hogy ez a foglalkozás népszerűvé vált volna, vagy a régió turisztikai szempontból vonzó lett volna. Ezek az első tapasztalatai adhattak neki kellő lökést ahhoz, hogy tovább haladjon az úton, és vállalkozóvá, pontosabban társadalmi vállalkozóvá váljon. A kezdeti sikerek pozitívan hatottak a tulajdonos önbizalmára és nemcsak azt az elégedettséget adták neki, hogy idegenvezetéseket tartatott az általa nagyon szeretett régióban, hanem az ügyfelektől/vendégektől kapott visszajelzések is megnyugtatták, hogy ezzel hosszú távon is érdemes foglalkoznia. A tulajdonosoknak vállalkozásuk beindítása után azzal kellett szembesülniük, hogy a visszatérő vendégek száma megnőtt, sokan rendszeresen visszajárnak, ez a "jelenség" szintén az önbizalom növelésére szolgált. A szűk piac és a folyamatosan változó körülmények javították alkalmazkodóképességüket, segítettek nekik egy egészséges önbizalom kialakításában is, hiszen eddig minden nehézséggel sikerült megbirkózniuk.

Az önbizalom fontossága a Malom Zsigmond Panzió eredettörténetébe is bele van ágyazva, ha a tulajdonos nem lenne olyan ügyes, mint amilyen, talán soha nem szerzett volna elég önbizalmat egy ilyen vállalkozás elindításához. Meg kell említenünk a felesége és az egész család támogatását is, akik aktívan hozzájárulnak a vállalkozás sikeréhez. Mindkét tulajdonos új szenvedélyt talált magának, amelyben kifejlesztették és tökéletesítették magukat. Történetük alapján a folyamatos tanulás kulcsfontosságú eleme lehet az egészséges önbizalom kialakításának.

4. TANEGYSÉG

Az esettanulmányban szereplő civil szervezet a változáselméletet (Theory of Change - ToC) hívta segítségül az idősek alapvető fittségi szintjének fejlesztéséhez Nyugat-Jáván. https://artemis.im/theory-of-change-example-in-health/

Ez a nyugat-jávai székhelyű civil szervezet egy olyan projektet tervez elindítani az idősek számára, amely az egészségesebb, aktívabb életmód kialakítását támogatja. A tervek szerint a projekt 6 hónapig tart, rendszeres tanácsadást és workshopokat kínál az időseknek a régió egyik legjelentősebb egészségügyi központjával együttműködve.  

A civil szervezet által elérendő hosszú távú cél tehát az, hogy "segítsen az idős lakosoknak aktívabbá válni". A változáselmélet modellje szerint gondolkodnak, azaz a hosszútávú cél meghatározását követően, úgymond visszafelé haladva térképezik fel a szükséges feltételeket, határozzák meg a beavatkozásokat és dolgozzák ki az elérendő mutatókat.

Fontos tehát, hogy a cél elérését szem előtt tartva, abból kiindulva határozzák meg a projekthez szükséges erőforrásokat és inputokat, valamint a szükséges előfeltételeket. Előfeltételt jelent, hogy a programban résztvevők már eleve végezzenek valamiféle könnyű fizikai tevékenységet, például gyors gyaloglás, jóga, stb. Azoknak, akik “inaktívak” - azaz nincsenek ilyen előfeltételeik-, orvosi igazolást kell bemutatniuk a programban való részvétel lehetőségéhez.

A program az alábbi folyamat szerint valósul meg: