Introductie

SAGA verzorgt kwaliteitstrainingen aangepast op de behoeftes van volwassenen gevestigd in plattelandsgebieden, het zogenoemde “Empty Europe”. Deze training zal ze voorzien van vaardigheden om een sociale onderneming op te zetten.

De doelgroep bestaat uit volwassenen die in plattelandsgebieden leven, die te maken hebben met werkeloosheid, economisch en sociale revitalisering. Een belangrijk deel van de directe doelgroep zijn personen die horen tot kansarme groepen (zowel sociaal, economisch of geografisch).

Het project zal drie grote resultaten opleveren:

De activiteiten die bij O1 horen zijn:

De SAGA leermethode en curriculum fungeert als een basis voor de rest van het project, aangezien het de algemene plan van aanpak bevat, de leerdoelen, vaardigheden matrix en beoordelingsmethodes. Tijdens de research zijn we op zoek geweest naar goede voorbeelden in lijn met het project in de deelnemende landen. Een aantal sociale ondernemingen zijn naar voren gekomen waar we wat van kunnen leren in de food & culinaire sector. Daarnaast hebben we het traininglandschap bepaald.

De SAGA-benadering, de competentiematrix, het leerplan en de beoordelingsmethode kunnen worden overgedragen naar elke andere opleidings- of onderwijssetting waarin de geïdentificeerde onderwerpen en de behoefte aan (samenwerkend) sociaal ondernemerschap duidelijk aanwezig zijn. Zo kunnen co-creatie, co-sharing en samenwerkingsvaardigheden worden aangeboden als onderdeel van het onderwijs en de opleiding voor toekomstig personeel of ondernemers in de doelsectoren, bijv. horeca, gastronomie, voedselproductie, toerisme, enz. Dit kan zowel op het niveau van beroepsonderwijs en -opleiding als van hoger onderwijs.