MODULE 4

UNIT 1

Cáceres para Comerselo

Cáceres para Comérselo is een micro-onderneming van minder dan 10 werknemers die als coöperatie optreedt. Ze hebben 6 - 10 jaar ervaring in de sectoren: landbouw, bosbouw en visserij, agrovoeding, toerisme, gastronomie, levensmiddelendetailhandel en culinaire kunsten, amusement en kunst. Hierdoor biedt het bedrijf een breed scala aan diensten aan op regionaal niveau (d.w.z. in Extremadura), waaronder het volgende:

  • Cateringdiensten
  • Voedingsproducten
  • Foodservice
  • Culinaire producten
  • Culinaire diensten
  • Recreatie en vrije tijd.

De ACTYVA Coöperatieve Vereniging is een initiatief dat ontstaan is om productieve, alternatieve en solidaire economieprojecten te vergemakkelijken en de verbindingen tussen leden met hun directe omgeving d.m.v. relaties en uitwisselingen op lokale schaal vanuit Extremadura te reactiveren. Cáceres para Comérselo is een voedselvoorzieningsproject van de lokale coöperatie ACTYVA. De producten komen rechtstreeks van degenen die ze produceren of verwerken en uit gebieden zo dicht mogelijk bij Cáceres met enkele uitzonderingen zoals onverwerkte rietsuiker. Het betreft hier producenten die, na een aantal jaren gericht te zijn geweest op produceren, beheren, vermarkten en distribueren. Het gaat daarbij om kleine producties rechtstreeks voor de consument en gepresenteerd in één catalogus wat efficiënter is dan een catalogus van elke deelnemer met behoud van een gezamenlijke filosofie.

Het bedrijf voert regelmatig co-design en co-creatie en/of verkoop van producten en diensten uit met andere entiteiten, waaronder andere sociale ondernemingen of organisaties, overheden op lokaal/regionaal niveau, boeren en voedselproducenten, bedrijven of organisaties in de horeca, Non profit organisaties, onderwijsorganisaties en/of filantropen. De professionele connecties en interacties met de bovengenoemde entiteiten worden mogelijk gemaakt door de deelname van ACTYVA-leden aan forums, officiële ontmoetingen met andere partners, netwerkevenementen of door hun deelname aan workshops die specifiek zijn ontworpen om samen te (leren)werken en te innoveren.

Vanuit "Cáceres para Comérselo" komen geluiden dat de belangrijkste uitdaging is dat de toewijding van het personeel bij de verschillende ACTYVA-projecten niet 100% is, wat het moeilijk maakt om meer samenwerkingsmechanismen te formuleren met verwante belanghebbenden. Als meest relevant voor het succes van dit bedrijf worden de beschikbare middelen in het werkgebied, de mobilisatie en constante betrokkenheid van de juiste belanghebbenden (gemeenschapsleden, externe partners, enz.) genoemd. Het vermogen om zich te concentreren op een bepaald klantensegment waarvoor ze innovatieve producten/diensten ontwerpen en waarvoor ze extra financiële middelen wisten aan te trekken, zijn ook bepalend geweest.

Het voordeel van gezamenlijk ondernemen in een ondernemerstraject is een belangrijke drijfveer geweest voor dit initiatief. De oprichter claimt zijn kennis in business en business leiderschap, co-creatie en co-sharing processen onder meer te hebben verworven dankzij de uitwisseling van informatie en ervaringen met collega's/vrienden (coaching, enz.). Hieruit blijkt dat het nodig is om nieuwe zakenmensen en ondernemers, al dan niet sociaal, op te leiden op het gebied van intern beheer van samenwerkingsprojecten, rekening houdend met de hele waardeketen en vergelijkbare projecten. "Cáceres para Comérselo” is het eens met het feit dat de steun van de gemeenschap van fundamenteel belang is voor de duurzaamheid van sociale ondernemingen, aangezien het bedrijf niet onafhankelijk en geïsoleerd van haar gemeenschap zou kunnen gedijen.

UNIT 2

Goed leiderschap is de sleutelfactor voor het succes van een sociale onderneming. Het bevorderen van sociale verandering en waarden, het stellen van doelen, het motiveren van mensen om naar het doel toe te werken, zijn allemaal essentiële capaciteiten van een leider. In sociale ondernemingen hangt leiderschap samen met ethiek, integriteit en expertise maar ook met empathie en passie. Empathie en passie voor de missie van de organisatie zijn onderscheidende kwaliteiten voor een leider van een sociale onderneming ten opzichte van andere zakelijke of politieke leiders.

De SAGA-casestudy's kunnen perfect illustreren waarom leiderschap belangrijk is in sociale ondernemingen. Het verhaal van het familiebedrijf voor plattelandstoerisme uit Transsylvanië (Roemenië) is één van de meest levendige voorbeelden van goede leiderschapsvaardigheden. In 2002 kochten ze een stuk land met daarop een traditioneel huis en een schuur. Sindsdien heeft de familie verschillende oude traditionele huizen verkregen in de Ghimes-vallei, waar zij wonen, en ze herbouwd in hun oorspronkelijke vorm waardoor een heel openluchtmuseum (Skanzen) is ontstaan. Hun missie voor het behoud van erfgoed hielp hen goede relaties op te bouwen met de lokale bevolking, wat de toon zette voor verdere samenwerking op lange termijn.

Het openluchtmuseum Skanzen biedt accommodatie, catering en diverse programma's voor bezoekers. Zo kunnen ze het verleden beleven door middel van gastronomie in een traditionele omgeving. Het bedrijf van de familie Szász is heeft voornamelijk het ondersteunen van de lokale economie door het in dienst hebben van lokale mensen, het gebruik van lokale middelen en samenwerking met lokale leveranciers tot doel. Bovendien betrekken ze systematisch de lokale gemeenschap en bezoekende gasten bij de programma's en evenementen die ze aanbieden in het belang van toekomstige samenwerking en netwerken. Skanzen helpt de lokale bevolking aan een hogere levensstandaard en een betere levenskwaliteit. De familie Szász zorgt voortdurend voor nieuw werkgelegenheidsperspectief.

Wat maakt de leden van de familie Szász goede leiders? Hun missie en visie om lokale culturele en traditionele waarden te behouden en tegelijkertijd de leden van de lokale gemeenschap op basis van continuïteit in hun levensonderhoud te voorzien, systeem van waarden en benadering van het leven (duurzame levensstijl familie-toerismebedrijf), goede samenwerkingsvaardigheden , loyaliteit jegens de gemeenschap, veerkracht/doorzettingsvermogen en creativiteit waren de aanleiding voor hun droom en niet in de laatste plaats hun moed, die hun motivatie voedde. Dit zijn allemaal karaktereigenschappen van een goede leider die kunnen worden geleerd door te oefenen.

UNIT 3

Elke ondernemer, ongeacht uit welk land hij of zij komt, zou zonder zelfvertrouwen zijn/haar bedrijf zijn begonnen en geslaagd ondernemer zijn geworden. Hetzelfde geldt voor sociale ondernemingen. Het is moeilijk om er eentje te kiezen uit de casestudy's van het SAGA-project, die het belang van zelfvertrouwen het beste illustreert.

De zaak van de Zsigmond Malom Panzió verschilt van de andere zaken die in Roemenië zijn verzameld omdat beide eigenaren een universitair diploma bezitten wat hen een comfortabel leven garandeerde. Hij is leraar lichamelijke opvoeding, zij apotheker en beide beroepen worden redelijk goed betaald in dat land. De eigenaar was bovendien al reisleider voordat dit een populair beroep werd en de regio toeristisch aantrekkelijk. Zijn eerste ervaringen als reisleider hebben hem mogelijk een boost gegeven om verder te gaan als ondernemer en specifiek te kiezen voor sociaal ondernemerschap. Het vroege succes had een positief effect op het zelfvertrouwen van de eigenaar en het gaf hem niet alleen voldoening om rondleidingen te verzorgen in de regio waar hij verliefd op was maar de feedback van zijn klanten/gasten bevestigden hem dat dit bij hem paste. Na het starten van hun onderneming ontdekten de eigenaren dat veel van hun gasten terugkwamen sommigen van hen zelfs regelmatig. Hierdoor groeide het zelfvertrouwen. Vanaf de start wisten de ondernemers altijd het hoofd zelf boven water te houden. De krappe markt en de voortdurend veranderende omstandigheden vergroten hun aanpassingsvermogen en hielpen een gezond zelfvertrouwen op te bouwen aangezien ze ondanks alles de moeilijkheden het hoofd konden bieden.

De basis van het zelfvertrouwen ligt in het verhaal van de oorsprong van Zsigmond Malom Panzió, Als de eigenaar niet zo vaardig zou zijn geweest, zou hij misschien nooit genoeg zelfvertrouwen hebben verkregen om zo'n onderneming te starten. Uiteraard telt hierbij ook de steun van zijn vrouw en de hele familie mee die actief bijgedragen hebben aan het succes van het bedrijf. Beide eigenaren hebben een nieuwe passie gevonden en zich daarin ontwikkeld en geperfectioneerd. Dit verhaal laat zien dat continu leren belangrijk is voor de opbouw van een gezond zelfvertrouwen.

UNIT 4

De volgende casestudy hebben we gevonden op: https://artemis.im/theory-of-change-example-in-health/. De non profit organisatie gebruikte ‘Theory of Change (ToC)’ om een basisfitnessniveau voor ouderen in West-Java te bereiken. De website beschrijft het proces als volgt:

‘Een non profit organisatie in West-Java wil een project lanceren om ouderen te helpen een gezondere, actievere levensstijl aan te nemen. Het project wordt gedurende 6 maanden uitgevoerd met regelmatige counselingsessies en workshops. De non profit organisatie is ook van plan om voor hulp contact op te nemen met één van de belangrijkste gezondheidscentra in de regio.'  

‘Hier is het langetermijn doel dat de non profit organisatie zal bereiken dat oudere bewoners actiever worden. Zodra het doel is geïdentificeerd, is de volgende stap het opsommen van de voorwaarden die nodig zijn om dit doel te bereiken en het proces waarop, het identificeren van interventies en het ontwikkelen van indicatoren’.

‘Vergeet niet dat de non profit organisatie de middelen en input moet vinden die nodig zijn voor het project om het gewenste doel te bereiken en de noodzakelijke randvoorwaarden leveren. Om ervoor te zorgen dat het impactproject het doel bereikt om ouderen fitter en actiever te maken, kwam de non profit organisatie tot een basisvoorwaarde. Deelnemers moeten al bezig zijn met lichte fysieke activiteiten, zoals stevig wandelen, yoga, et cetera. Inactieve deelnemers hebben medische toestemming nodig om deel te nemen aan het programma.'

Bekijk hun interpretatie van het ToC-model hieronder als je klaar bent met de les over ToC.