МОДУЛ 4

РАЗДЕЛ 1

Cáceres para Comerselo

Cáceres para Comérselo е микропредприятие с по-малко от 10 служители, действащо като кооператив с 6 - 10 години опит в сектори като: селско стопанство, горско стопанство и риболов, агро-храни и туризъм, гастрономия, търговия на дребно с храни и кулинарни изкуства, развлечения и създаване. По този начин компанията предлага широка гама от услуги на своите клиенти на регионално ниво (т.е. в Естремадура), сред които могат да се посочат следните:

  • Кетъринг услуги
  • Хранителни продукти
  • Хранителни услуги
  • Кулинарни продукти
  • Кулинарни услуги
  • Услуги за забавление

Кооперативното дружество ACTYVA е инициатива, която възниква, за да улесни генерирането на проекти за продуктивна, алтернативна и солидарна икономика, както и връзките между тях и с неговото непосредствено обкръжение, за да активират отново отношенията и обмена в местен мащаб от Естремадура. Cáceres para Comérselo е проект за снабдяване с храна на екстремадурския кооператив ACTYVA. Продуктите идват директно от тези, които ги произвеждат или преработват, и от райони, възможно най-близки до Касерес, с изключения като тръстикова захар. “Ние сме производители, които след няколко години, посветени на производството, управлението, маркетинга и разпространението на нашите малки продукции директно към потребителите, решихме да групираме нашите каталози в един и да бъдем по-ефективни при изпълнението на другите задачи, като същевременно поддържаме същата философия.“

Компанията твърди, че извършва съвместно проектиране и съвместно създаване и/или продажба на продукти и услуги с други бизнеси редовно, включително други социални предприятия или организации, публични органи на местно/регионално ниво, фермери и производители на храни, компании или организации в сектора на хотелиерството, НПО, образователни организации и/или филантропи. Професионалните връзки и взаимодействия, установени с гореспоменатите субекти, стават възможни чрез участието на членове на ACTYVA във форуми, официални срещи с други партньори, мрежови събития или чрез тяхното присъствие на семинари, специално предназначени за сътрудничество и иновации.

От "Cáceres para Comérselo" те посочват, че едно от основните предизвикателства, пред които са се сблъскали, е, че отдадеността на персонала, свързан с различните проекти на ACTYVA, не е на 100%, което ги затруднява да формулират повече механизми за сътрудничество със свързаните заинтересовани страни. Въпреки това, те считат за най-важни фактори за успеха на техния бизнес наличието на налични ресурси в тяхната област на действие, мобилизирането и постоянното включване на правилните заинтересовани страни (членове на общността, външни партньори и др.). По същия начин способността им да се фокусират върху конкретен клиентски сегмент, за който проектират иновативни продукти/услуги и привличат допълнителни финансови ресурси, също е определящ фактор.

Предимството на колективното предприемане на предприемачески процес е важен двигател за тази инициатива. В този смисъл неговият основател твърди, че е придобил знанията си в областта на бизнеса и бизнес лидерството, процесите на съвместно създаване и съвместно споделяне, наред с други, благодарение на обмена на информация и опит с колеги/приятели (коучинг и др.). Той посочва, че би било необходимо да се обучават нови бизнесмени и предприемачи, социални или други, в области като вътрешното управление на съвместни проекти, които вземат предвид цялата верига на стойността, всеобхватни проекти и други. Следователно те са съгласни с факта, че общността за подкрепа е от основно значение за устойчивостта на социалните предприятия, тъй като те не могат да процъфтяват, действайки независимо и изолирано от своята общност.

РАЗДЕЛ 2

Доброто лидерство е ключов фактор за успеха на социалното предприятие. Насърчаването на социални промени и ценности, определянето на цели, мотивирането на хората да работят за постигането на целта са жизненоважни способности на лидера. В социалните предприятия лидерството също разчита на етика, почтеност и експертиза, но също и на съпричастност и страст. Емпатията и страстта към мисията на организацията са качествата, които вероятно най-много отличават лидера на социално предприятие от други корпоративни или политически лидери.

Казусите от SAGA могат перфектно да илюстрират защо лидерството е важно в социалните предприятия. Историята на семейния бизнес за селски туризъм Szász от Трансилвания (Румъния) е един от най-ярките примери за добри лидерски умения. Още през 2002 г. те закупуват земя с традиционна къща и плевня. Оттогава семейството събира няколко стари традиционни къщи от долината Ghimes, където се намират, и ги възстановява в оригиналния им вид, като по този начин създава Skanzen. Тяхната мисия за опазване на изграденото наследство им помага да изградят добри отношения с местните жители, което определено дава тон за по-нататъшно дългосрочно сътрудничество.

Skanzen предлага настаняване, кетъринг и различни програми за своите посетители. Така те имат възможност да изживеят миналото чрез гастрономия в традиционна среда. Бизнесът на семейство Szász се основава главно на подкрепа на местната икономика чрез наемане на местни хора, използване на местни ресурси и доставчици. Освен това те системно включват местната общност и посетителите в тези програми и събития, които предразполагат към бъдещо сътрудничество и работа в мрежа. Това предприятие всъщност помага на местните хора да достигнат по-висок стандарт на живот, по-добро качество на живот, а семейството непрекъснато осигурява нова перспектива за заетост.

Какво прави членовете на семейство Szász добри лидери? Няколко акцента от техния модел за подражание: тяхната мисия и визия за запазване на местните културни и традиционни ценности, като същевременно непрекъснато осигуряват възможности за препитание на членовете на местната общност, тяхната система от ценности и подход към живота (бизнес за устойчив начин на живот, семеен туризъм), добри умения за сътрудничество , лоялност към общността, устойчивост/постоянство и креативност, които подпомагат тяхната мечта и не на последно място тяхната смелост, която подхранва мотивацията им. Това са все черти на характера на добрия лидер, които могат да се научат чрез практика.

РАЗДЕЛ 3

Всеки предприемач, независимо от коя държава идва, не би могъл да започне или да успее в бизнеса си без самоувереност. Същото важи и за социалните предприятия, а в казусите от проекта SAGA е трудно да се избере един, който най-добре да илюстрира важността на самоувереността.

Случаят на Zsigmond Malom Panzió се различава от другите случаи, събрани в Румъния, и двамата собственици са имали университетска диплома, която би могла да им осигури комфортен живот. Съпругът е учител по физическо възпитание, съпругата е фармацевт и двете професии са доста добре платени в страната. Собственикът се пробва в ролята на екскурзовод още преди това да стане популярно като занятие или преди районът да е привлекателен от туристическа гледна точка. Първите му преживявания може да са му дали необходимия тласък, за да продължи по този път и да стане предприемач, по-точно социален предприемач. Ранният успех има положителен ефект върху самочувствието на собственика и не само му дава удовлетворението да показва региона, в който е влюбен, но и обратната връзка, получена от неговите клиенти/гост, също го уверява, че това е нещо, което трябва обмисли в дългосрочен план. След като започват своето предприятие, собствениците трябваше да се изправят пред факта, че броят на завръщащите се гости се увеличава, някои от тях се връщат редовно, този „феномен” може да послужи и като източник на самочувствие. От самото начало те винаги успяват да се задържат на повърхността. Тесният пазар и постоянно променящите се условия подобряват способността им за адаптация и едновременно им помагат да изградят здравословно самочувствие, тъй като до момента успяват да се справят с всички трудности.

Значението на самочувствието е заложено в историята на произхода на Zsigmond Malom Panzió, ако собственикът не е бил толкова находчив като него, може би никога е нямало да придобие достатъчно самоувереност, за да стартира такова предприятие. Трябва да споменем и подкрепата на съпругата му и цялото семейство, които активно допринасят за успеха на този бизнес. И двамата собственици са намерили нова страст, която развиват и усъвършенстват. Въз основа на тяхната история, непрекъснатото учене може да бъде ключов елемент за изграждане на здравословна самоувереност.

РАЗДЕЛ 4

Следният казус беше намерен на: https://artemis.im/theory-of-change-example-in-health/. НПО използва теорията на промяната (ToC), за да достигне основно физическо ниво за възрастните хора в Западна Ява. Уебсайтът описва техния процес по следния начин.

‘НПО, базирана в Западна Ява, има за цел да стартира проект, за да помогне на възрастните хора да възприемат по-здравословен и по-активен начин на живот. Проектът ще се изпълнява в продължение на 6 месеца, включвайки редовни консултантски сесии и работни срещи. Неправителствената организация също така планира да се свърже с един от водещите здравни центрове в региона за помощ.’  

‘Тук дългосрочната цел, която ще бъде постигната от НПО, е „да помогне на възрастните жители да станат по-активни. След като целта бъде идентифицирана, следващата стъпка ще бъде да се изброят условията, необходими за постигане на тази цел и да започне процесът на „обратно картографиране“, идентифициране на видовете намеса и разработване на различни индикатори.’

‘Не забравяйте, че НПО ще трябва да идентифицира ресурсите и вложените средства, необходими за проекта, за да постигне желаната цел и да състави списък с необходимите предпоставки. За да гарантира, че проектът за въздействие постига целта да помогне на възрастните хора да станат по-здрави и активни, неправителствената организация достига до едно основно условие. Участниците трябва вече да се занимават с леки физически дейности, като бързо ходене, йога и др. Неактивните участници трябва да получат медицинско разрешение, за да участват в програмата.’

Моля, разгледайте тяхната интерпретация на модела ToC, показан по-долу, когато приключите урока за ToC.