Модули

Сортиране по:
Този модул предоставя инструменти за получаване на вдъхновение за създаване на социално предприятие. Освен всичко друго, навлиза по-дълбоко в разпознаването на възможности и подпомагането на разработването на една идея.
39 Уроци
В този модул идеята се превръща в бизнес модел, базиран на модела на бизнес канавата. Това включва ключови партньори, дейности, ресурси, предложения за стойност, взаимоотношения с клиенти, клиентски сегменти, структура на разходите и потоци от приходи.
30 Уроци
В този модул, Функционални компетенции, се поставя акцент върху практически компетенции, като например управленски умения и сътрудничество.
49 Уроци
В този модул, Социални компетенции, се поставя акцент върху съвместното сътрудничество, социалните проблеми и лидерството.
32 Уроци