MODULE 3 - Functional Competencies

In this module, Functional Competences, practical competences are learned for the daily work within the Cafe Europe location. Think, for ... Show more
Instructor
SAGA Learning
182 Students enrolled
0
0 reviews
  • Описание
  • Обучителен курс
alvaro-reyes-qWwpHwip31M-unsplash

Обучителна цел на модула:

В този модул, Функционални компетенции, се поставя акцент върху практически компетенции, като например управленски умения и сътрудничество.

Съдържание:

  • Организационни умения
  • Умения за сътрудничество
  • Управление на проекти
  • Самоуправление
  • Управление на риска

Обучителни резултати:

Научете как да организирате работата си, ежедневните си задачи, проекти и рискове.