МОДУЛ 3 – Функционални компетенции

Обучителна цел на модула:

В този модул, Функционални компетенции, се поставя акцент върху практически компетенции, като например управленски умения и сътрудничество.

Съдържание:

  • Организационни умения
  • Умения за сътрудничество
  • Управление на проекти
  • Самоуправление
  • Управление на риска

Обучителни резултати:

Научете как да организирате работата си, ежедневните си задачи, проекти и рискове.

Раздел 1 - Бъдете подготвени, бъдете организирани! Организационни умения

1
Unit 1 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 2 - Работа в мрежа и партньорство

1
Unit 2 - Details
2
Практически казус
3
Lesson - What is Networking?
4
Lesson - What is Partnering?
5
Tips & Tricks
6
Важни понятия/дефиниции
7
Въпроси за саморефлексия
8
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
9
Препратки

Раздел 3 – Управление на взаимоотношенията с доставчиците

1
Unit 3 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 4 - (Само-) Управление за социални предприемачи

1
Unit 4 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 5 - Измерване и оценка на социалното въздействие

1
Unit 5 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки

Раздел 6 - Управление на време и ресурси

1
Unit 6 - Details
2
Практически казус
3
Урок
4
Tips & Tricks
5
Важни понятия/дефиниции
6
Въпроси за саморефлексия
7
Може също да ви заинтересува/ Допълнителни полезни ресурси
8
Препратки