Introducere

SAGA oferă un program de învățare adaptat nevoilor adulților din zonele rurale care reprezintă așa-numita „Europa goală”, și le oferă acestora o formare de calitate care să le permită să dobândească abilități și competențe pentru a înființa o întreprindere socială (colaborativă).

Grupul țintă al SAGA este cei care trăiesc în zonele rurale considerate „Europa goală”, cu probleme stringente precum șomajul și revitalizarea economică și socială. O parte importantă a grupului țintă direct reprezintă persoanele care aparțin unor grupuri dezavantajate (fie dezavantaje sociale, economice sau geografice).

Proiectul va dezvolta 3 rezultate intelectuale:

Activitățile care conduc la Rezultatul 1 sunt:

Abordarea și curriculum-ul de învățare SAGA pot servi ca bază pentru celelalte rezultate ale proiectului, deoarece în aceasta s-a dezvoltat abordarea generală a învățării, obiectivele de învățare, matricea abilităților și competențelor, curriculum-ul și metodele de evaluare bazate pe o analiză bazată pe dovezi și cercetări legate de abilitățile și competențele de bază. Pe parcursul cercetării am analizat contextul proiectului și am căutat în țările participante exemple relevante de întreprinderi sociale în sectorul alimentar, gastronomic și culinar vizat și am cartografiat posibilitățile de formare.

Abordarea SAGA, matricea de competențe, curriculum și metoda de evaluare pot fi transferate în orice alt cadru de formare sau de educație în care sunt evidente subiectele identificate și nevoia de întreprindere socială (în colaborare). Ea poate fi transferată în cadre educaționale mai formale, în cazul în care subiectele vizate sunt relevante, de exemplu, competențele de co-creare, co-sharing și colaborare ar putea fi oferite ca parte a educației și formării pentru viitorul personal sau antreprenori din sectoarele vizate, de exemplu, ospitalitate, gastronomie, producție alimentară, turism etc.. Acest lucru se poate realiza atât la nivelul învățământului profesional și tehnic, cât și la nivelul învățământului superior.